March 15, 2017

PERMOHONAN

PILIHAN PERTAMA*
PILIHAN KEDUA*
PILIHAN KETIGA*
SESI PENGAMBILAN*

MAKLUMAT DIRI

NAMA PENUH :*
NO K/P :*
ALAMAT : *
NO TEL BIMBIT*
-
E-mail:*
TARIKH LAHIR :*
JANTINA :*

KEPUTUSAN SPM

NAMA SEKOLAH :
NO ANGKA GILIRAN :

MATAPELAJARAN DAN GRED

BAHASA MELAYU :*
MATEMATIK :*
BAHASA INGGERIS :*
SEJARAH :*
PENDIDIKAN ISLAM :*
SAINS :
ENGLISH SCIENCE FOR TECHNOLOGY(EST) :
SAINS TAMBAHAN :
BAHASA ARAB :
MATEMATIK TAMBAHAN :
FIZIK :
LUKISAN KEJURUTERAAN :
KIMIA :
BIOLOGI :
PERAKAUNAN :
EKONOMI ASAS :
PERDAGANGAN :
PENDIDIKAN SENI :
PENDIDIKAN MORAL :
SASTERA :
PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM/ELEKTRIK :

Adalah dengan ini saya mengakui apa sahaja maklumat yang diberikan kepada pihak GPMS adalah benar. Saya juga membenarkan pihak GPMS menggunakan maklumat yang diberikan untuk membantu saya melanjutkan pengajian

PENGESAHAN :*